Değerli Abonemiz,

Size daha iyi hizmet verebilmek için web sitemizde sistem iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Saat 23:00 itibariyle online abonelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Online Sözleşme Oluşturma İşlemleri

İPTAL İADE ŞARTLARI

1. Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Madde 46 hükmü doğrultusunda;

Müşteri sözleşmesi;

a)Müşterinin veya müşteri nam ve hesabına yetkili temsilcisinin başvurusu üzerine,

b)Müşterinin borcunu son ödeme tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile ödememesi halinde,

c)Müşterinin vefatının tespiti halinde,

d)Müşterinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde,

e)Müşterinin sözleşmesini sona erdirmeksizin ikamet ettiği adresten ayrılması durumunda,

en geç üç gün içinde sona erdirilir.

Sözleşmesi sona erdirilen müşterinin kapama vanası mühürlenir ve doğal gazı kullanıma kapatılır. Müşteri sayacının kapama anındaki son ölçüm değeri bir tutanakla tespit edilir, bu değer üzerinden tahakkuk işlemi yapılarak müşteri hesabı tasfiye edilir.

Müşterinin güvence bedelinden dolayı alacağı varsa, doğal gazın kullanıma kapatılmasını müteakip en geç 15 (onbeş) gün içinde müşteriye veya onun yetkili temsilcisine ödenir.

Söz konusu adrese taşınan gerçek ve tüzel kişi ile yeni bir abonelik sözleşmesi yapılır.

Hesap tasfiyesinden sonra beş yıl içinde geri alınmayan müşteri alacakları irat kaydedilmek üzere Hazineye aktarılır.

 

2. Güvence bedeli müşteri tarafından beyan edilen IBAN nolu banka hesabına veya PTT üzerinden isme havale edilecektir.

Bilgilendirme